Fizikos testai 10 kl.

Fizikos testai 10 kl.

Kodas: KN-5555
kita

Autorius: Palmira Pečiuliauskienė, Vladas Valentinavičius
Metai: 2008
Puslapių skaičius: 32
Formatas: 14x21x0,2
Įrišimas: minkšti viršeliai

Aprašymas: Šiame leidinyje rasite 7 skirtingus testus, sudarytus pagal fizikos vadovėlį X klasei. Kievienai temų grupei pateikta po 2 skirtingus testo variantus. Testus moksleiviai galės atlikti per pamokas arba namuose savarankiškai. Jie pravers ir mokytojui, norinčiam operatyviai patikrinti moksleivių įgytas žinias. Mokytojo patogumui po kievienu testo variantu pateiktos lentelės teisingiems atsakymams įrašyti.
 
Turinys:
1 testas. Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė
2 testas. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos
3 testas. Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžis
4 testas. Lęšiai ir optiniai prietaisai
5 testas. Šviesos banginės savybės
6 testas. Atomo sandara
7 testas. Astronomijos pradmenys
 
 
Ištrauka:
 
Mielieji moksleiviai,
 
jau įpratote per pamokas įgytas žinias pasitikrinti testais. Šie testai parengti pagal X klasės fizikos kursą. Knygelėje rasite septynis testus, kiekvieno jų – po du variantus. Testų pakaks visiems mokslo metams. Užduotis Jums pasiūlys mokytojas arba pasirinksite patys. Kiekvienoje užduotyje pateikiamas klausimas, kuriam turėsite pasirinkti vieną iš keturių atsakymų. Kai kuriose užduotyse reikia užbaigti teiginį, kitų atsakymai sužinomi skaičiuojant. Skaičiuoti galima šalia užduoties esančiuose tuščiuose langeliuose. Baigę spręsti užduotis, pasirinktų atsakymų raides įrašykite į lentelę kiekvieno varianto pabaigoje. Ar teisingai atlikote užduotis, patikrins mokytojas. 
Autoriai

1 t e s t a s
Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė
 
II variantas
 
1. M. Faradėjus nustatė:
a) magnetinės rodyklės nuokrypį ties laidu, kuriuo teka elektros srovė;
b) lygiagrečių srovių sąveiką;
c) srovės atsiradimą ritėje, kai į ją leidžiamas magnetas;
d) dviejų magnetinių rodyklų sąveiką.
 
2. Ant siūlo pakabintas lengvas geležinis žiedas. Kišant strypinį magnetą į tokį žiedą, jis atsistuma nuo magneto. Tai paaiškinama:
a) žiedo įmagnetinimu;
b) žiedo įelektrinimu;
c) indukuotosios srovės atsiradimu žiede;
d) indukuotosios srovės atsiradimu magnete.
 
3. Trys ritės sujungtos su ampermetru. Į pirmąją kišamas magnetas, iš antrosios ištraukiamas. Trečioje magnetas nejuda. Kurioje ritėje ampermetras fiksuoja srovę?
a) tik pirmoje;
c) tik trečioje;
b) tik antroje;
d) pirmoje ir antroje.
 
4. Kuris iš šių teiginių tiksliausiai nusako kintamąją srovę?
a) tai srovė, kurios kryptis periodiškai kinta;
b) tai srovė, kurios stipris periodiškai kinta;
c) tai elektros srovė, kurios kryptis ir stipris periodiškai kinta;
d) teisingas atsakymas nepateiktas.
 
5. Rite teka kintamoji srovė. Ritės atskiros vijos:
a) trukia viena kitą (išskyrus atvejus, kai I = 0);
b) stumia viena kitą (išskyrus atvejus, kai I = 0);
c) tai prisitraukia, tai atsistumia keičiantis srovės krypčiai;
d) tekant kintamajai srovei ritės vijos nesąveikauja.
 
6. Koks gamyklose naudojamas kintamosios srovės dažnis?
a) 50 Hz; c) 100 Hz;
b) 60 Hz; d) 110 Hz.
<...>
 
8. Kam reikalingi transformatoriai kintamosios srovės elektros grandinėse? Iš pateiktų atsakymų nurodykite tiksliausią.
a) elektros energijai perduoti;
b) kintamajai srovei pakeisti nuolatine;
c) vienos įtampos kintamajai srovei pakeisti kitos įtampos kintamąja srove;
d) nuolatinei srovei paverstri kintamąja.
 
9. Prie transformatoriaus pirminės 360 vijų ritės prijungiama 4,5 V kišeninio žibintuvėlio baterija. Antrinė ritė turi 1440 vijų. Šios ritės gnybtuose įtampa bus:
a) 18 V;
b) 4,5 V;
c) 1 V;
d) 0 V.
 
10. Transformatorius žemina įtampą nuo 220 V iki 22 V. Pirminėje jo ritėje yra 1100 vijų. Kiek vijų yra antrinėje transformatoriaus ritėje?
a) 55 vijos;
b) 110 vijų;
c) 220 vijų;
d) 1100 vijų.

Klauskite, galime padėti

+370 615 82 344
+370 5 204 0863

 skype Chat with meKlausti>>>

 

 

Paskaičiuokime

 

Ar žinote?